Historie

Zámek Nemilkov je renezančně barokním sídlem postaveném na zbytcích středověké gotické tvrze. Zámek je nemovitou kulturní památkou, zapsanou na seznamu „památek v ohrožení“.

První dochovaná písemná zmínka o původní gotické tvrzi je z konce 14. století. Zatím se neví, kde tvrz přesně stála a jak vypadala. Dochovaly se z ní pouze podzemní chodby a sklepení, které ještě nebyly historicky prozkoumány. Gotická tvrz byla v 16. století přestavěna na renezanční zámek. K zámku byl také dostavěn poplužní (panský) dvůr. Na konci 18. století byl zámek rozšířen o západní křídlo a barokní průčelí. Poslední stavební úpravy proběhly v 19. století v klasicistním duchu (fasády a interiér). Během období komunismu byla památka využívána místní JZD a značně poničena. Od Sametové revoluce je zámeček i s přilehlými pozemky v soukromém vlastnictví, ale nikdy nebyl zpřístupněn. Rodina Kaplanova a rodina Hagerova koupila panství v září 2016.

Na zámku Nemilkov se nachází mnoho zákoutí, kde se sbíhají stavební slohy dlouhých staletí. Jsou zde tajné vchody, záhadná schodiště, dvojité stropy a tajemné prostory sklepního labyrintu, které stále čekají na odhalení.

Informační letáček